Kan de behandeling voor preverbale logopedie aan huis gegeven worden?
2 februari 2018

De behandeling voor preverbale logopedie kan aan huis worden gegeven, als er hiervoor een gerichte vraag van de verwijzer is.