Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor Remedial Teaching?
2 januari 2018

Soms is er een Remedial Teacher op school aanwezig en krijgt uw kind daar al extra begeleiding. In het geval dat het hier niet voldoende aan heeft, of er geen Remedial Teacher op school is, bent u er vrij in om extra hulp in te schakelen. Uw kind komt dus in principe altijd in aanmerking voor (extra) Remedial Teaching. Hij/zij krijgt bij ons individuele aandacht, zodat er gericht aan de problemen gewerkt kan worden.