Wat als mijn kind moeite heeft met lezen/spelling, maar nog niet getest is op dyslexie?
4 januari 2018

Als u met deze vraag bij ons komt, zal er een Dyslexie Screening plaatsvinden. Hiermee kan worden bekeken of er een verhoogde kans is op dyslexie. Ook de resultaten van de toetsen op school zijn hierbij relevant. Als er sterke vermoedens zijn dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), kunt u dit laten onderzoeken bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Mocht er EED worden vastgesteld, worden deze behandelingen vergoed (kijk voor meer informatie onder het kopje “dyslexie”) en zal behandeling volgen. Wanneer blijkt dat er geen sprake is van EED, kan de Remedial Teaching starten, gericht op het lezen en de spelling, maar de kosten hiervan worden niet vergoed.