Wat is Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)?
4 maart 2018

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) betekent dat de problemen op het gebied van lezen en/of spellen hardnekkig zijn en dat er naast de dyslexie geen sprake mag zijn van een andere (leer)stoornis, bijvoorbeeld dyscalculie of ADHD.