CB-Logopedie

In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Hiervoor moeten we ademen, gebruiken we onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Ook moeten we kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. De logopedist helpt wanneer dit problemen oplevert.
Maar logopedie is méér dan leren praten, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of articulatieproblemen worden behandeld, maar ook problemen die met taal, stem en slikken te maken hebben. Voor deze en andere problemen die met communicatie te maken hebben, kunt u bij CB-Logopedie terecht.


Met CB-Logopedie wordt communiceren weer vanzelfsprekend!

Naast logopedische behandelingen kun je bij CB-Logopedie ook terecht voor Remedial Teaching en begeleiding bij dyslexie.