Mag mijn kind onder schooltijd behandeld worden voor dyslexie?
3 maart 2018

Ja, want EED geldt als geoorloofd verzuim, waar de school vrij voor mag geven. Het kind mist dan wel onderwijstijd, maar krijgt er individuele specialistische zorg voor terug. Echter, de school is niet verplicht het kind hiervoor vrij te geven. Goed overleg tussen beide partijen is hierbij aan te raden.