Remedial Teaching

Hoeveel kosten de Remedial Teaching lessen?

Kijk hiervoor bij de tarieven op deze website onder “Praktijkinformatie”.

Wordt Remedial Teaching vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, Remedial Teaching wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Het gaat hierbij om het ondersteunen en extra oefenen bij schoolse vaardigheden en er is geen sprake van een medische indicatie.

Wat als mijn kind moeite heeft met lezen/spelling, maar nog niet getest is op dyslexie?

Als u met deze vraag bij ons komt, zal er een Dyslexie Screening plaatsvinden. Hiermee kan worden bekeken of er een verhoogde kans is op dyslexie. Ook de resultaten van de toetsen op school zijn hierbij relevant. Als er sterke vermoedens zijn dat er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED), kunt u dit laten onderzoeken bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Mocht er ED worden vastgesteld, worden deze behandelingen vergoed (kijk voor meer informatie onder het kopje “dyslexie”) en zal behandeling volgen. Wanneer blijkt dat er geen sprake is van ED, kan de Remedial Teaching starten, gericht op het lezen en de spelling, maar de kosten hiervan worden niet vergoed.

Hoe lang duurt een les Remedial Teaching?

De Remedial Teaching lessen duren 25 of 50 minuten. U kunt hier zelf, of in overleg met RT-er, een keuze in maken. De frequentie van de lessen is in principe 1 keer per week.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor Remedial Teaching?

Soms is er een Remedial Teacher op school aanwezig en krijgt uw kind daar al extra begeleiding. In het geval dat het hier niet voldoende aan heeft, of er geen Remedial Teacher op school is, bent u er vrij in om extra hulp in te schakelen. Uw kind komt dus in principe altijd in aanmerking voor (extra) Remedial Teaching. Hij/zij krijgt bij ons individuele aandacht, zodat er gericht aan de problemen gewerkt kan worden.

Met wat voor problemen kan ik bij de Remedial Teacher terecht?

U kunt terecht als er problemen zijn die te maken hebben met het technisch lezen, begrijpend lezen en/of spelling.