Dyslexie

Wat zijn kenmerken van dyslexie?

Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben vaak: – een spraak- taalachterstand: uitspraakproblemen en zwakke zinsbouw – woordvindingsproblemen – moeite met onthouden van rijmpjes en liedjes – moeite met lezen en spelling – moeite met automatiseren – problemen met vreemde talen – zwak ruimtelijk inzicht – moeite met concentratie

Wat is Ernstige Dyslexie (ED)?

Ernstige Dyslexie (ED) betekent dat de problemen op het gebied van lezen en/of spellen hardnekkig zijn en dat het kind in aanmerking komt voor vergoede behandelingen

Hoe lang duurt de dyslexiebehandeling?

Wanneer er sprake is van een Ernstige Dyslexie (ED), wordt het behandeltraject gestart. Dit traject bevat ongeveer 40 lessen en een start- en eindgesprek met alle betrokkenen.

Mag mijn kind onder schooltijd behandeld worden voor dyslexie?

Ja, want EED geldt als geoorloofd verzuim, waar de school vrij voor mag geven. Het kind mist dan wel onderwijstijd, maar krijgt er individuele specialistische zorg voor terug. Echter, de school is niet verplicht het kind hiervoor vrij te geven. Goed overleg tussen beide partijen is hierbij aan te raden.

Wanneer worden de dyslexiebehandelingen vergoed?

Zodra er is vastgesteld dat er sprake is van een Ernstige Dyslexie (ED), wordt de behandeling hiervan vergoed.