werkwijze

Werkwijze

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op deze website.

Eerste afspraak

Na aanmelding volgt bij de eerste afspraak het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht (anamnese). Ook krijgt u dan de behandelovereenkomst met praktijkregels.

Bij de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief van de arts mee en het identiteitsbewijs van diegene waarvoor de logopedie bestemd is.

Logopedisch onderzoek

Nadat de hulpvraag in kaart is gebracht, volgt het logopedisch onderzoek. Dit kan een observatie of een vragenlijst zijn. Het is ook mogelijk dat er een uitgebreid onderzoek naar de taal- en/of spraakontwikkeling plaats zal vinden. Dit onderzoek wordt verdeeld over een aantal sessies.

Behandelplan

Na de onderzoeken wordt een logopedische diagnose gesteld en daarbij behorende behandeldoelen opgesteld. Deze worden vervolgens weergegeven in een logopedisch behandelplan, waar u ook toestemming voor geeft.

Behandeling

Nadat er toestemming is gegeven voor het behandelplan, zal de logopedische behandeling worden gestart. Deze afspraken duren 25 minuten per keer. Daarnaast zijn er 5 minuten voor voorbereiding, verslaglegging en administratie voor de logopedist zelf.

Hoe lang de gehele behandelperiode duurt, is afhankelijk van de stoornis en vooruitgang. Dit wordt mede bepaald door hoeveel er thuis geoefend wordt. Indien nodig, kan er 2 keer per week een behandeling ingepland worden.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk, maar in enkele gevallen, kan er bij de patiƫnt aan huis behandeld worden. Hiervoor moet wel een duidelijke vraag voor thuisbehandeling van de verwijzer zijn.

Evaluatie en afsluiting

Wanneer de doelen van de logopedische behandeling zijn behaald, wordt dit met u geƫvalueerd. Als de behandeling kan worden afgesloten, wordt er een eindverslag gemaakt dat naar de verwijzer wordt gestuurd. Indien nodig, kan er nog een controle-afspraak ingepland worden.