Preverbale logopedie

De behandeling van eet- en slikproblemen bij baby’s en jonge kinderen valt onder preverbale logopedie: logopedie voordat het spreken begint. Vroeger heette dit prelogopedie.

Het leren eten van een kind hoeft niet altijd vanzelf te gaan. Dit kan een medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld een gehemeltespleet (schisis), maar ook kan het zijn dat het kind niet wil of durft te eten door negatieve of onprettige ervaringen.

Voor welke kinderen?

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:

 • drinken uit de borst of fles
 • drinken uit de beker
 • eten van de lepel
 • kauwen en slikken
 • controle van speeksel (overmatig kwijlen)
 • gevoeligheid in het mondgebied (kokhalzen, braken)
 • eten van vaste voeding met stukjes
 • sondevoeding
 • afbouwen van sondevoeding

Oudere kinderen kunnen ook begeleiding krijgen van een preverbale logopedist wanneer er bij hen ook eet- en drinkproblemen zijn.

Behandeling en begeleiding

 • is gericht op het verbeteren van de mondmotoriek en het gevoel in het mondgebied
 • bestaat uit het geven van adviezen en begeleiding aan u als ouders en uw directe omgeving
 • bestaat uit het direct behandelen van uw kind
 • is individueel en duurt 25 – 50 minuten
 • kan bij u thuis (op advies van verwijzer) of op de praktijklocatie plaatsvinden

Het uiteindelijke doel is dat uw kind veilig en voldoende eet en drinkt.

De preverbaal logopedist werkt, indien nodig, samen met andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn zoals bijvoorbeeld een (kinder)fysiotherapeut en/of diëtist.

Behandeling en begeleiding vindt plaats op verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Het is belangrijk dat de arts eerst bekijkt of er een medische oorzaak ten grondslag ligt aan de eet- en drinkproblemen.

De preverbale logopedische behandeling wordt door de zorgverzekeraar volledig vergoed, mits de logopedist geregistreerd staat als preverbaal logopedist.
Charlotte is geregistreerd preverbaal logopedist.

Veelgestelde vragen over Preverbale logopedie:

Wanneer schakel ik een preverbaal logopedist in?

Wanneer er problemen zijn met de borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen, zuigen en slikken bij baby’s en jonge kinderen, is het verstandig om contact op te nemen met de preverbaal logopedist. Zij kan u adviezen geven en uw kind op weg helpen met eten en drinken.

Hoe lang duurt de preverbale logopedische behandeling?

De behandeling voor preverbale logopedie duurt ongeveer 25 tot 50 minuten. Hierin wordt gekeken hoe het kind omgaat met het innemen van eten en drinken. Zonodig worden adviezen en tips gegeven, waar u vervolgens zelf mee aan de slag kunt.

Kan de behandeling voor preverbale logopedie aan huis gegeven worden?

De behandeling voor preverbale logopedie kan aan huis worden gegeven, als er hiervoor een gerichte vraag van de verwijzer is.

Bekijk alle veelgestelde vragen