Remedial Teaching

Leren is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Wanneer uw kind moeite ervaart met lezen, spelling en/of rekenen, kan Remedial Teaching uitkomst bieden. Door extra (individuele) begeleiding kunnen de moeilijkheden worden aangepakt, zodat uw kind weer plezier krijgt in het leren.

 

De problemen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van:

  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spelling
  • Rekenen
  • Huiswerk maken

 

Tarieven 2020
Les Remedial Teaching          25 minuten                € 32,50

 

Deze tarieven gelden voor individuele begeleiding, inclusief voorbereidingstijd, materialen etc. Aan het eind van de maand ontvangt u de factuur voor de gegeven lessen.


Veelgestelde vragen over Remedial Teaching:

Hoeveel kosten de Remedial Teaching lessen?

Kijk hiervoor bij de tarieven op deze website onder “Remedial Teaching”. Deze tarieven gelden voor individuele begeleiding, inclusief voorbereidingstijd, materialen etc.

Wordt Remedial Teaching vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, Remedial Teaching wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Het gaat hierbij om het ondersteunen en extra oefenen bij schoolse vaardigheden en er is geen sprake van een medische indicatie.

Wat als mijn kind moeite heeft met lezen/spelling, maar nog niet getest is op dyslexie?

Als u met deze vraag bij ons komt, zal er een Dyslexie Screening plaatsvinden. Hiermee kan worden bekeken of er een verhoogde kans is op dyslexie. Ook de resultaten van de toetsen op school zijn hierbij relevant. Als er sterke vermoedens zijn dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), kunt u dit laten onderzoeken bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Mocht er EED worden vastgesteld, worden deze behandelingen vergoed (kijk voor meer informatie onder het kopje “dyslexie”) en zal behandeling volgen. Wanneer blijkt dat er geen sprake is van EED, kan de Remedial Teaching starten, gericht op het lezen en de spelling, maar de kosten hiervan worden niet vergoed.

Bekijk alle veelgestelde vragen