Privacy

Tijdens het hele proces van logopedisch onderzoek en behandeling, nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. Uw privacy is gewaarborgd door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt ook voor onze praktijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij een privacyreglement opgesteld. Dit reglement ligt ter inzage in onze praktijk en u kunt ons Privacyreglement Bruekers-Logopedie ook online bekijken.

 

Geheimhoudingsplicht

De logopedist heeft geheimhoudingsplicht en zal geen namen en gegevens doorgeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van uw verwijzer.

Indien nodig kan een dossier anoniem besproken worden met een collega-logopedist.

 

Dossiers

De dossiers worden opgeborgen in afsluitbare kasten.

De computer en het elektronisch patiƫntendossier zijn met wachtwoorden beveiligd.

 

Behandelruimte

De behandelruimte wordt bij afwezigheid altijd afgesloten. Het gebouw is beveiligd met een alarmsysteem. Vanuit de beroepsvereniging worden eisen gesteld aan de behandelruimte en inrichting om de privacy te waarborgen. Wij voldoen aan deze eisen.

De praktijkruimte wordt uitsluitend gebruikt voor logopedische doeleinden.

 

Uitwisselen gegevens

Door het tekenen van de behandelovereenkomst, gaat u akkoord met het uitwisselen van gegevens met betrokkenen zoals bijvoorbeeld huisarts en school. Indien dit het geval is, wordt u hiervan altijd op de hoogte gebracht.

 

Stagiaires

De praktijk biedt de mogelijkheid aan studenten om stage te lopen. De stagiaires ondertekenen een overeenkomst waarin zij de Wet Bescherming Persoonsgegevens respecteren en hier naar zullen handelen.