Logopedie

Hoe help ik mijn kind bij het ontwikkelen van de spraak en taal?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: “toel pot” dan zegt u: ja de sssstoel is kapot, waarbij u de ontbrekende klanken duidelijk laat horen. Zeg niet “dat zeg je fout”, maar corrigeer het kind in een positieve zin. Zo blijft het voor het kind leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen, liedjes zingen, spelletjes doen, vragen stellen en benoemen wat je doet, bevordert de ontwikkeling van de taal en spraak. U kunt de woordjes duidelijk uitspreken en uw kind kan het proberen na te doen.

Heb ik voor logopedie een verwijzing van een arts nodig?

Logopedie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is, maar niet alle zorgverzekeraars hebben dit in hun pakket, vandaar dat er in dat geval een verwijsbrief nodig is. CZ, Ohra en Delta Lloyd en De Friesland eisen nog steeds een verwijsbrief. Voor alle andere verzekeraars is een verwijsbrief niet verplicht, maar wel handig.

Worden de behandelingen vergoed door de verzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket en wordt daarom door de zorgverzekeraar vergoed. Voor personen vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. Bruekers-Logopedie heeft met ALLE zorgverzekeraars een contract waardoor er GEEN eigen bijdrage hoeft worden betaald.

 

Is er een eigen bijdrage voor de behandeling?

Nee, de logopedist heeft met alle zorgverzekeraars een contract en zij vergoeden de behandeling. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt wel het normale eigen risico voor medische kosten.

 

Wat als mijn eigen risico nog niet verbruikt is?

De zorgverzekeraar geeft u een overzicht van de declaraties die bij hen ingediend zijn. Zo ziet u wat er verbruikt is en wat nog niet. Logopedie wordt hierbij verrekend.

 

Wat moet ik de eerste keer meebrengen?

Als u voor de eerste keer komt, brengt u de verwijsbrief van de arts en ID-bewijs van de persoon voor wie logopedie bestemd is, mee.

Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

Een logopedische behandeling duurt 25 minuten per keer. Daarnaast zijn er 5 minuten voor voorbereiding, verslaglegging en administratie voor de logopedist zelf. Hoe lang de gehele behandelperiode duurt, is afhankelijk van de stoornis en vooruitgang. Dit wordt mede bepaald door hoeveel er thuis geoefend wordt. Indien nodig, kan er 2 keer per week een behandeling ingepland worden.

Mag ik als ouder bij de behandeling aanwezig zijn?

Ja dat mag, dan kunt u zien wat er tijdens de logopedie wordt geoefend en hoe u deze oefeningen thuis kunt herhalen. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat het kind voldoende oefent. Als co-therapeut voeren zij thuis de oefeningen uit volgens de instructies van de logopedist. In principe wordt er 1-2 maal per dag 5 tot 10 minuten geoefend. Bij afname van testen, wordt u verzocht op de gang plaats te nemen.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract?

Wij hebben een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en onderliggende merken: – CZ – VGZ – Achmea – De Friesland – Multizorg VRZ. Dat betekent dat er geen eigen bijdrage hoeft worden betaald voor logopedische behandeling. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico.