FAQ

Pagina met veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen:

Hoe help ik mijn kind bij het ontwikkelen van de spraak en taal?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: “toel pot” dan zegt u: ja de sssstoel is kapot, waarbij u de ontbrekende klanken duidelijk laat horen. Zeg niet “dat zeg je fout”, maar corrigeer het kind in een positieve zin. Zo blijft het voor het kind leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen, liedjes zingen, spelletjes doen, vragen stellen en benoemen wat je doet, bevordert de ontwikkeling van de taal en spraak. U kunt de woordjes duidelijk uitspreken en uw kind kan het proberen na te doen.

Heb ik voor logopedie een verwijzing van een arts nodig?

Logopedie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is, maar niet alle zorgverzekeraars hebben dit in hun pakket, vandaar dat er in dat geval een verwijsbrief nodig is. CZ, Ohra en Delta Lloyd en De Friesland eisen nog steeds een verwijsbrief. Voor alle andere verzekeraars is een verwijsbrief niet verplicht, maar wel handig.

Worden de behandelingen vergoed door de verzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket en wordt daarom door de zorgverzekeraar vergoed. Voor personen vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. Bruekers-Logopedie heeft met ALLE zorgverzekeraars een contract waardoor er GEEN eigen bijdrage hoeft worden betaald.

 

Is er een eigen bijdrage voor de behandeling?

Nee, de logopedist heeft met alle zorgverzekeraars een contract en zij vergoeden de behandeling. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt wel het normale eigen risico voor medische kosten.

 

Wat als mijn eigen risico nog niet verbruikt is?

De zorgverzekeraar geeft u een overzicht van de declaraties die bij hen ingediend zijn. Zo ziet u wat er verbruikt is en wat nog niet. Logopedie wordt hierbij verrekend.

 

Wat moet ik de eerste keer meebrengen?

Als u voor de eerste keer komt, brengt u de verwijsbrief van de arts en ID-bewijs van de persoon voor wie logopedie bestemd is, mee.

Hoe lang duurt een logopedische behandeling?

Een logopedische behandeling duurt 25 minuten per keer. Daarnaast zijn er 5 minuten voor voorbereiding, verslaglegging en administratie voor de logopedist zelf. Hoe lang de gehele behandelperiode duurt, is afhankelijk van de stoornis en vooruitgang. Dit wordt mede bepaald door hoeveel er thuis geoefend wordt. Indien nodig, kan er 2 keer per week een behandeling ingepland worden.

Mag ik als ouder bij de behandeling aanwezig zijn?

Ja dat mag, dan kunt u zien wat er tijdens de logopedie wordt geoefend en hoe u deze oefeningen thuis kunt herhalen. De ouders zijn er verantwoordelijk voor dat het kind voldoende oefent. Als co-therapeut voeren zij thuis de oefeningen uit volgens de instructies van de logopedist. In principe wordt er 1-2 maal per dag 5 tot 10 minuten geoefend. Bij afname van testen, wordt u verzocht op de gang plaats te nemen.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract?

Wij hebben een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en onderliggende merken: – CZ – VGZ – Achmea – De Friesland – Multizorg VRZ. Dat betekent dat er geen eigen bijdrage hoeft worden betaald voor logopedische behandeling. Vanaf 18 jaar geldt wel het eigen risico.

Wat zijn kenmerken van dyslexie?

Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben vaak: – een spraak- taalachterstand: uitspraakproblemen en zwakke zinsbouw – woordvindingsproblemen – moeite met onthouden van rijmpjes en liedjes – moeite met lezen en spelling – moeite met automatiseren – problemen met vreemde talen – zwak ruimtelijk inzicht – moeite met concentratie

Wat is Ernstige Dyslexie (ED)?

Ernstige Dyslexie (ED) betekent dat de problemen op het gebied van lezen en/of spellen hardnekkig zijn en dat het kind in aanmerking komt voor vergoede behandelingen

Hoe lang duurt de dyslexiebehandeling?

Wanneer er sprake is van een Ernstige Dyslexie (ED), wordt het behandeltraject gestart. Dit traject bevat ongeveer 40 lessen en een start- en eindgesprek met alle betrokkenen.

Mag mijn kind onder schooltijd behandeld worden voor dyslexie?

Ja, want EED geldt als geoorloofd verzuim, waar de school vrij voor mag geven. Het kind mist dan wel onderwijstijd, maar krijgt er individuele specialistische zorg voor terug. Echter, de school is niet verplicht het kind hiervoor vrij te geven. Goed overleg tussen beide partijen is hierbij aan te raden.

Wanneer worden de dyslexiebehandelingen vergoed?

Zodra er is vastgesteld dat er sprake is van een Ernstige Dyslexie (ED), wordt de behandeling hiervan vergoed.

Wanneer schakel ik een preverbaal logopedist in?

Wanneer er problemen zijn met de borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen, zuigen en slikken bij baby’s en jonge kinderen, is het verstandig om contact op te nemen met de preverbaal logopedist. Zij kan u adviezen geven en uw kind op weg helpen met eten en drinken.

Hoe lang duurt de preverbale logopedische behandeling?

De behandeling voor preverbale logopedie duurt ongeveer 25 tot 50 minuten. Hierin wordt gekeken hoe het kind omgaat met het innemen van eten en drinken. Zonodig worden adviezen en tips gegeven, waar u vervolgens zelf mee aan de slag kunt.

Kan de behandeling voor preverbale logopedie aan huis gegeven worden?

De behandeling voor preverbale logopedie kan aan huis worden gegeven, als er hiervoor een gerichte vraag van de verwijzer is.

Wat zijn de kosten voor preverbale logopedie?

Preverbale logopedie zit in het basispakket en daarom worden de kosten hiervan volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoeveel kosten de Remedial Teaching lessen?

Kijk hiervoor bij de tarieven op deze website onder “Praktijkinformatie”.

Wordt Remedial Teaching vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, Remedial Teaching wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Het gaat hierbij om het ondersteunen en extra oefenen bij schoolse vaardigheden en er is geen sprake van een medische indicatie.

Wat als mijn kind moeite heeft met lezen/spelling, maar nog niet getest is op dyslexie?

Als u met deze vraag bij ons komt, zal er een Dyslexie Screening plaatsvinden. Hiermee kan worden bekeken of er een verhoogde kans is op dyslexie. Ook de resultaten van de toetsen op school zijn hierbij relevant. Als er sterke vermoedens zijn dat er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED), kunt u dit laten onderzoeken bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. Mocht er ED worden vastgesteld, worden deze behandelingen vergoed (kijk voor meer informatie onder het kopje “dyslexie”) en zal behandeling volgen. Wanneer blijkt dat er geen sprake is van ED, kan de Remedial Teaching starten, gericht op het lezen en de spelling, maar de kosten hiervan worden niet vergoed.

Hoe lang duurt een les Remedial Teaching?

De Remedial Teaching lessen duren 25 of 50 minuten. U kunt hier zelf, of in overleg met RT-er, een keuze in maken. De frequentie van de lessen is in principe 1 keer per week.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor Remedial Teaching?

Soms is er een Remedial Teacher op school aanwezig en krijgt uw kind daar al extra begeleiding. In het geval dat het hier niet voldoende aan heeft, of er geen Remedial Teacher op school is, bent u er vrij in om extra hulp in te schakelen. Uw kind komt dus in principe altijd in aanmerking voor (extra) Remedial Teaching. Hij/zij krijgt bij ons individuele aandacht, zodat er gericht aan de problemen gewerkt kan worden.

Met wat voor problemen kan ik bij de Remedial Teacher terecht?

U kunt terecht als er problemen zijn die te maken hebben met het technisch lezen, begrijpend lezen en/of spelling.