Logopedie

Communiceren is alles. Daarom logopedie.

Logopedie is méér dan leren praten.
Het is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten geven voorlichting, doen diagnostisch onderzoek en behandelen deze stoornissen.

U kunt bij ons terecht voor zowel kinderlogopedie als logopedie bij volwassenen.

 

Wat behandelt een logopedist? 

  • Stem / adem

Wanneer u last heeft van heesheid, problemen met harder praten, zingen, astma, COPD of hyperventilatie, kunt u bij de logopedist terecht. Zij leert u hoe u de stem en adem beter kunt gebruiken ter vermindering of voorkoming van klachten.

  • Spraak

Wanneer er sprake is van onduidelijke articulatie, broddelen, stotteren, afwijkende mondgewoonten of spraakstoornissen ten gevolge van een neurologische aandoening, is de logopedist de juiste persoon om dit te verbeteren. De logopedist traint bij spraakproblemen onder andere de spieren van de mond en tong en leert hoe klanken gevormd moeten worden om zo tot een betere verstaanbaarheid te komen.

  • Taal

De taalproblemen die door een logopedist behandeld worden zijn: taalontwikkelingsachterstand bij kinderen, dyslexie, afasie na een hersenbloeding of communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking of dementie. Deze taalproblemen worden gekenmerkt door zwakke zinsbouw, beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen en zwak taalbegrip. De logopedist brengt de achterstand in kaart en richt de behandeling op het verbeteren van de taal tijdens de communicatie.
Wanneer u ongerust bent over de taalontwikkeling van uw kind, kunt u ook de taaltest doen: www.kindentaal.nl/snel-test

  • Gehoor

Bij aangeboren of verworven slechthorendheid/doofheid en na plaatsing van een Cochleair Implantaat (CI) oefent de logopedist met spraakafzien/liplezen. Als er sprake is van auditieve verwerkingsproblemen, denk bijvoorbeeld aan kinderen die niet kunnen rijmen of moeite hebben met het onthouden van instructies, wordt er bij de logopedie gewerkt aan verbetering van deze auditieve functies.

  • Slikken

Dit omvat zowel eet- en drinkstoornissen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie) als slikstoornissen bij volwassenen. De logopedist begeleidt tijdens de eetsituatie en let hierbij op houding, kauwen, slikken en voedselconsistentie. Tevens behandelt de logopedist jongeren die verkeerd slikken ten gevolge van afwijkend mondgedrag, waardoor de duur van de orthodontische behandeling veelal verkort kan worden.

Logopedie zit in het basispakket en wordt tot 18 jaar volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico.

Meer informatie vindt u op www.logopedie.nl 

Bron: NVLF

Veelgestelde vragen over Logopedie:

Hoe help ik mijn kind bij het ontwikkelen van de spraak en taal?

Als ouder stimuleer je de taalontwikkeling als je het kind rustig laat praten en zelf de tijd neemt om te luisteren en te antwoorden. Luister naar en reageer op wát je kind zegt, niet zo zeer op hóe het kind het zegt. Bijvoorbeeld wanneer uw kind zegt: “toel pot” dan zegt u: ja de sssstoel is kapot, waarbij u de ontbrekende klanken duidelijk laat horen. Zeg niet “dat zeg je fout”, maar corrigeer het kind in een positieve zin. Zo blijft het voor het kind leuk om te praten. Ook regelmatig samen een boekje lezen, liedjes zingen, spelletjes doen, vragen stellen en benoemen wat je doet, bevordert de ontwikkeling van de taal en spraak. U kunt de woordjes duidelijk uitspreken en uw kind kan het proberen na te doen.

Heb ik voor logopedie een verwijzing van een arts nodig?

Logopedie is vrij toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief meer nodig is, maar niet alle zorgverzekeraars hebben dit in hun pakket, vandaar dat er in dat geval een verwijsbrief nodig is. CZ, Ohra en Delta Lloyd en De Friesland eisen nog steeds een verwijsbrief. Voor alle andere verzekeraars is een verwijsbrief niet verplicht, maar wel handig.

Worden de behandelingen vergoed door de verzekeraar?

Logopedie zit in het basispakket en wordt daarom door de zorgverzekeraar vergoed. Voor personen vanaf 18 jaar geldt het eigen risico. Bruekers-Logopedie heeft met ALLE zorgverzekeraars een contract waardoor er GEEN eigen bijdrage hoeft worden betaald.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen