Dyslexie

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
Bron: Stichting Dyslexie Nederland, 2008

Behandeling
De logopedist is vaak in een vroeg stadium al betrokken bij kinderen met dyslexie. Logopedische begeleiding kan dyslexie niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.

Wanneer in groep 2 blijkt dat uw kind zwakke auditieve vaardigheden heeft en te weinig letters kent, kan het van belang zijn om bij de logopedist alvast ‘voorschot’ te nemen op de komende leesontwikkeling. Het doel hiervan is om het kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 te laten beginnen.

De logopedische begeleiding bij kinderen uit groep 3 richt zich op de letterkennis, stimuleert het verbindend lezen en besteedt aandacht aan de klank-tekenkoppeling.

Wanneer er vanaf groep 4 nog steeds sprake is van lees- en spellingproblemen en er vermoedens van dyslexie bestaan, kan dit verder worden onderzocht.

Vervolgens zijn er 2 mogelijkheden:
1. Er is sprake van een Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); er wordt een behandeltraject gestart in samenwerking met onderzoeksbureau. Deze behandelingen vallen onder de vergoedingsregeling dyslexie.

2. Er is geen sprake van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); de behandelingen die nodig zijn om lees- en spellingproblemen te verminderen, worden niet vergoed. U kunt dan bij ons terecht voor Remedial Teaching. Kijk hiervoor ook eens bij de veelgestelde vragen.

 

Signalen
Enkele signalen in groep 2 zijn:

 • Taalachterstand
 • Moeite met onthouden van rijmpjes, versjes of liedjes
 • Moeite met onthouden van namen van de kinderen van de klas
 • Moeite met onthouden van de dagen van de week
 • Moeite met letterspelletjes
 • Weinig of geen interesse in “boekjes lezen”

 

Groep 3
In groep 3 leren de kinderen lezen, maar dit is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Enkele signalen hiervoor zijn:

 • Het kind blijft spellend en/of radend lezen
 • Wordt erg moe van het lezen en houdt het niet lang vol
 • Het kind spiegelt letters en haalt letters door elkaar (bijvoorbeeld de b en de d)
 • Heeft moeite met het herkennen en schrijven van de tweetekenklanken zoals de au ui ie ei ij eu oe ou
 • Heeft moeite met automatiseren

 

Enkele signalen voor dyslexie in groep 4 tot en met 8 zijn:

 • Lezen en spelling blijven achter ten opzichte van klasgenootjes
 • Het kind kan de geleerde spellingregels niet herkennen en/of toepassen
 • De leessnelheid blijft achter en er wordt nog vaak spellend en radend gelezen
 • Het kind schrijft de woorden vaak fonetisch (zoals hij het hoort)

 

Voor meer informatie omtrent dyslexie, kunt u kijken op www.steunpuntdyslexie.nl

of op de site van De Zorgwijzer .

Veelgestelde vragen over Dyslexie:

Wat zijn kenmerken van dyslexie?

Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben vaak: – een spraak- taalachterstand: uitspraakproblemen en zwakke zinsbouw – woordvindingsproblemen – moeite met onthouden van rijmpjes en liedjes – moeite met lezen en spelling – moeite met automatiseren – problemen met vreemde talen – zwak ruimtelijk inzicht – moeite met concentratie

Wat is Ernstige Dyslexie (ED)?

Ernstige Dyslexie (ED) betekent dat de problemen op het gebied van lezen en/of spellen hardnekkig zijn en dat het kind in aanmerking komt voor vergoede behandelingen

Hoe lang duurt de dyslexiebehandeling?

Wanneer er sprake is van een Ernstige Dyslexie (ED), wordt het behandeltraject gestart. Dit traject bevat ongeveer 40 lessen en een start- en eindgesprek met alle betrokkenen.

Bekijk alle veelgestelde vragen