Praktijkregels

Om de kwaliteit van de zorg zo optimaal mogelijk te houden, heeft de praktijk een aantal regels.

Wij verwachten dat u zich hier aan houdt.

 

Behandeling

Voor optimaal resultaat van de logopedische behandelingen, is het nodig dat er ook thuis regelmatig geoefend wordt. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden, is hier mede van afhankelijk.

De frequentie van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het probleem en kan 1 tot 2 keer per week zijn. De behandeling duurt ongeveer 25 minuten. De afspraak wordt elke week genoteerd op het afsprakenkaartje. Dit kaartje dient u daarom elke behandeling mee te nemen.

De behandeling wordt beëindigd wanneer:

  • de hulpvraag niet meer aanwezig is en/of het einddoel is behaald
  • er geen vooruitgang meer wordt geboekt
  • de patiënt/cliënt zonder berichtgeving, twee of meer keer niet is verschenen op een afspraak
  • er niet/te weinig wordt geoefend, waardoor het effect van de logopedie onvoldoende is

Ook voor u als ouder/verzorger is het doorgaans belangrijk dat u tijdens de behandeling aanwezig bent, tenzij dit de voortgang van de behandeling belemmert. Wanneer u niet bij de behandeling aanwezig bent, wordt u 5 minuten voor het einde van de sessie binnengeroepen om de behandeling te bespreken.

 

Kosten

Logopedie zit in het basispakket en wordt daarom volledig vergoed tot 18 jaar. Hierna geldt het eigen risico. Een verwijsbrief van arts of specialist is bij de meeste zorgverzekeraars nog verplicht. Er is GEEN eigen bijdrage, daar de logopediste met alle verzekeraars een contract heeft. Mocht u niet of onvoldoende verzekerd zijn, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de declaraties. Wanneer er gegevens wijzigen zoals verzekering en adres, dient u dat direct door te geven.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afzegging van een afspraak op maandag dient zaterdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 12:00 uur te zijn geschied. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Indien een verzuimnota niet voldaan wordt, volgen invorderingsmaatregelen en zal de behandeling beëindigd worden. Wanneer adviesgesprekken met school of derden nodig zijn, zijn de kosten hiervan voor u zelf. Voor deze gesprekken wordt 1 uur in rekening gebracht, inclusief eventuele reistijd. Indien de totale duur langer is, wordt steeds één half uur extra berekend. Voor verslaglegging aan derden, zoals school of andere instanties, wordt hetzelfde tarief berekend.

 

Huisregels

Het is niet toegestaan in het gezondheidscentrum te roken of kauwgum te eten. Ouders zijn aansprakelijk voor vernielingen die uw kinderen in het gezondheidscentrum aanbrengen. Laat de kinderen niet spelen in de gang naar de behandelkamers. Het speelgoed in de wachtkamer dient voor aanvang van de behandelsessie opgeruimd te zijn. Het gezondheidscentrum en de logopediste zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade aan uw eigendommen die u meebrengt naar de praktijk.

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Bij beëindiging van de behandeling is het mogelijk dat u gevraagd wordt een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit gebeurt door QDNA en is volledig anoniem. Ik stel het op prijs indien u deze wilt invullen.

 

Dossiergegevens

Patiëntengegevens worden na de leeftijd van 18 jaar 15 jaar bewaard. Hierna worden ze door de praktijkhouder vernietigd.

 

Informatiemap

In de praktijk is een informatiemap aanwezig, waar u op verzoek alle aanvullende info kunt vinden.

 

Facebook

Bruekers-Logopedie is ook te vinden op Facebook. Wij vinden het leuk als u ons liket en volgt op www.facebook.com/bruekerslogopedie.