Met wat voor problemen kan ik bij de Remedial Teacher terecht?
1 januari 2018

U kunt terecht als er problemen zijn die te maken hebben met het technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen.