Wat zijn de kosten voor preverbale logopedie?
1 februari 2018

Preverbale logopedie zit in het basispakket en daarom worden de kosten hiervan volledig vergoed door de zorgverzekeraar.