Kinderlogopedie

ABC-Logopedie heeft zich in de afgelopen 30 jaar onder andere gespecialiseerd in kinderlogopedie.

Kinderlogopedisten begeleiden en behandelen kinderen van 0 tot en met 18 jaar met problemen op het gebied van eten/drinken, slikken, spreken, gehoor of taal.

 

Welke problemen kunnen worden behandeld in de praktijk van Anke Bruekers?

 

  • Spraak (bijvoorbeeld slissen, onduidelijk spreken, nasaliteit, schisis)
  • Mondmotoriek (bijvoorbeeld open mondgedrag, slappe mondmotoriek, verkeerde slikgewoonte)
  • Problemen met auditieve functie (bijvoorbeeld auditief geheugen, moeite met “hakken” en “plakken” en/of rijmen)
  • Begeleiding van slechthorende en dove kinderen
  • Begeleiding van kinderen met syndroom van Down
  • Dyslexie
  • Preverbale logopedie of prelogopedie (voor baby’s en jonge kinderen die problemen hebben met eten, drinken of communicatieve vaardigheden)
  • Kinderheesheid
  • Taal (bijvoorbeeld laat gaan spreken, in korte/onvolledige zinnen spreken, kleine woordenschat, onvoldoende taalbegrip)

Wanneer u ongerust bent over de taalontwikkeling van uw kind kunt u ook de taaltest doen: http://kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest