Wie ben ik?

Mijn naam is Anke Bruekers – Caris en ik ben in 1983 afgestudeerd als logopedist-leertherapeut aan het Hoger Rijks – Instituut voor Paramedische Beroepen (HRIPB) in Gent, België. Naast het geven van logopedie, begeleid ik ook kinderen en volwassenen met lees- , schrijf- of rekenstoornissen. Na mijn afstuderen heb ik met veel plezier 6 jaar als schoollogopedist gewerkt in de gemeente Schinnen. Daarnaast ben ik in 1984 gestart met een eigen praktijk in Weert, waar ik zowel kinderen als volwassenen behandel.
In de afgelopen 35 jaar heb ik mij verder gespecialiseerd op het gebied van stem/adem, spraak, taal, gehoor en slikken. Daardoor kan vrijwel iedereen, ongeacht de leeftijd, bij mij terecht.

Ik ben Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)  en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens ben ik geregistreerd preverbaal logopedist en geregistreerd dyslexiebehandelaar. Ik ben lid van de werkgroep 0-2 jarigen en aangesloten bij de kring Preverbale Logopedie Limburg. Verder ben ik ook aangesloten bij Kwaliteitskring van Horneland Weert.


Werkzaam op: maandag – woensdag – donderdag
Locaties: Gezondheidscentrum Weert en Gezondheidscentrum Leuken


Gevolgde na- en bijscholing:

Algemeen

 • Opleiding logopedie, met als specialisatie leertherapie
 • Doelgericht en SMART
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
 • Evidence Based Practice voor logopedisten
 • Bouwen aan samenwerking
 • Ontwikkelingen in de eerste lijn
 • Stagebegeleiding
 • Patiënttevredenheid en patiëntervaring
 • Neuro-linguïstisch programmeren voor logopedisten
 • Kwaliteitskringbegeleider

Adem en Stem

 • Pahn A, B en C
 • Therapie bij stemstoornissen
 • COPD en de rol van de 1e lijns logopedist
 • Méér dan Larynxmanipulatie
 • Presentatie coaching
 • Spraakrevalidatie na laryngectomie
 • Massage en stem

Dyslexie

 • Taal in blokjes als uitsnede van de F&L methode
 • Connect Klanken & Letters + Woordherkenning
 • Werkconferentie dyslexie
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
 • Auditieve verwerkingsproblemen en Logopedie
 • Handelingsgerichte diagnostiek en interventie van dyslexie
 • Connect Vloeiend Lezen en Ralfi

Preverbale logopedie

 • Eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen I
 • Het jonge kind met een eetstoornis
 • Logopedie bij het jonge kind met het syndroom van Down
 • Kinderen met sondevoeding
 • Nederlands met ondersteuning van Gebaren (NmG)
 • Symposium “Een kindermond is snel gevuld!?” – Zicht op zuigen, kauwen en slikken –
 • Eet- en drinkproblemen bij kinderen II
 • Speekselverlies bij jonge kinderen (0-4 jaar)
 • Cervicale Auscultatie
 • Kauw, Observatie en Evaluatie instrument (KOE)

Spraak

 • Hodson & Paden
 • Terugkomdag Hodson & Paden
 • Metaphon
 • Schisis: diagnostiek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis

Taal

 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (CTII)

Stotteren

 • Spreektechnieken bij stotterende kinderen
 • Vroegtijdige interventie bij stotterende kinderen

Gehoor

 • Nederlands met ondersteuning van Gebaren (NmG)
 • Spraakafzien

Mondgedrag

 • OMFT volgens Garliner
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel mij op:
0495 - 54 11 23

Of per e-mail:
anke@bruekers-logopedie.nl

Wilt u contact met me opnemen?