Dag van de Logopedie – 6 maart 2021
1 maart 2021

Dit jaar staat de Dag van de Logopedie in het teken van eHealth. De meest bekende vorm van eHealth binnen de logopedie is sinds de coronacrisis, telelogopedie, waarbij logopedische behandelingen online middels videobellen worden gegeven.

 

Online behandelen heeft veel voordelen; patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk te verlichten voor logopedist. Het sluit aan bij het digitale tijdperk waarin we leven en zal naar verwachting in de toekomst steeds meer worden ingezet.